PDF

Приєднуйтесь!

УДК 341.171:341.24

DOI 10.37749/2308-9636-2021-5(221)-7

О. В. Базов,

докторант кафедри міжнародного права

Інституту міжнародних відносин

КНУ імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук

ORСID ID 0000-0001-5763-1653

 

 МІЖНАРОДНИЙ ЗАЛИШКОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНИХ ТРИБУНАЛІВ

У статті досліджено правові та інституційні засади діяльності Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів. Проаналізовано юрисдикційні повноваження і функції Міжнародного залишкового механізму та практику його судової діяльності. Визначено проблемні питання в діяльності інституцій цього Механізму та шляхи їх розв’язання.

Ключові слова: міжнародний суд, міжнародні злочини, міжнародний залишковий механізм, юрисдикція, співробітництво, Міжнародний кримінальний трибунал, Рада Безпеки ООН, Міжнародний трибунал, Статут Міжнародного залишкового механізму.

 

Список використаної літератури

 1. Mechanism for International Criminal Tribunals: Резолюція 1966 (2010) Ради Безпеки ООН від 22 грудня 2010 р.: Док. ООН: публікація на – documents-dds-ny.UN.org/UNDOC/GEN/N10/706/10/PDF/Npdf.
 2. Статут Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів: Резолюція 1966 (2010) Ради Безпеки ООН від 22 грудня 2010 р. (додаток): Док. ООН: публікація на – documents-dds-ny.UN.org/UNDOC/GEN/N10/706/10/PDF/Npdf.
 3. Правила процедури та доказування Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів: Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів: Док. ООН / S/2020/416-undocs.org.pdf?symbol=А/74/267.
 4. Практична директива щодо процедури розгляду клопотань щодо помилування, пом’якшення вироків і дострокового звільнення відносно осіб, засуджених МТР, МТКЮ і Механізмом: Док. ООН / S/2020/416-undocs.org.pdf?symbol=А/74/267.
 5. Практична директива, яка стосується підтримці і захисту потерпілих і свідків (MICT/40) від 26 листопада 2019 р.: Док. ООН / S/2020/416-undocs.org.pdf?symbol=А/74/267.
 6. Резолюція Ради Безпеки ООН 2422 (2018). Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів: Док. ООН / S/RES/2422 (2018): undocs.org/S/RES/2422(2018).
 7. Лист Голови Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів від 15 квітня 2020 р. на ім’я Голови Ради Безпеки (п. 103): Документ ООН: S/2020/309-R-S/2020/309. – Desktor, undocs.org.
 8. Статут ООН. URL: http://zakon. rada. gov. ua/ laws/show/995_010.
 9. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями (Правила Нельсона Мандели). Економічна і соціальна рада ООН. Резолюція 663 С I (XXIV) від07.1957 р. URL: http://zakon. rada. gov. ua/ laws/show/995_010.
 10. Резолюція 2256 (2015) Ради Безпеки ООН (Міжнародний кримінальний трибунал по колишньої Югославії – Міжнародний кримінальний трибунал по Руанді): Документ ООН: S/RES/2256(2015) від 22.12.2015 р. URL: derechos.org/nizkor/impu/unictyhtml.
 11. Фінансування Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів на 2021 рік. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 31.12.2020 [доп. П’ятого комітету]: 75-а сесія Генеральної Асамблеї ООН (п. 153 порядку денного). URL: С.:/Users/Admin/Downloads/А_ RES_75_249-pdf.