DOI

Зміст

Юридична Україна № 05/2020

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Усатий Г. О.  Шляхи вдосконалення механізмів протидії сучасній злочинності 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Даценко В. М. Забезпечення найкращих інтересів дитини в міжнародному праві: концептуальні засади

ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЄКТУ

Курінний Л. Щодо законопроєкту про ріелторську діяльність

 

ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», присвяченої пам’яті професора Павла Заворотька

Воробель У. Б. Умови застосування інституту залишення заяви без розгляду у випадку повторної неявки позивача в судове засідання

Громова М. Є. Можливість укладення угоди про примирення 

на всіх стадіях кримінального провадження

Єпанчинцев О. С. Спрощені провадження у цивільному судочинстві України: історичний аспект

Карвацький А. М. Початок досудового розслідування: проблемні аспекти, пов’язані із реєстрацією у єдиному реєстрі досудових розслідувань

Лисаченко Є. І. Щодо фіксації результатів застосування тимчасового доступу до речей і документів як засобу кримінального процесуального доказування

Попелюк В. П. Щодо практики верховного суду україни в справах по стягненню коштів за «бездоговірну» оренду землі

Сисоєнко Г. І. Окремі питання статусу підозрюваного і обвинуваченого укримінальному провадженні

Цувіна Т. А. Міжнародний стандарт доступності правосуддя та             альтернативні способи вирішення спорів

Шпак М. В. Проблеми надання правової допомоги при виконанні судових рішень у цивільних справах