Зміст

Юридична Україна № 11

DOI  10.37749/2308-9636-2019-11(203)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Штогун С. Г. Реформування адміністративного судочинства в Україні.

Батанов О. В. Статус столиці України у дзеркалі сучасних законопроєктних ініціатив: досвід експертного аналізу

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Крупчан О. Д., Гайдулін О. О. Європеїзація приватного права як герменевтична проблема цивілістики: постановка питання інституалізації інтерпретаційного права

ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ

Осадько А. С. Деякі правові питання протидії функціонуванню конвертаційних центрів

АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Патлачук О. В. Поняття, принципи та функції юридичної техніки природоохоронного законодавства

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Соснін О. В. До питання протидії стійкості інформаційно-комунікаційним загрозам

ТЕЗИ КРУГЛОГО СТОЛУ «МАТИШЕВСЬКИЙ-100»

Ковальський В. С. Павло Матишевський — яскрава зірка в поколінні переможців

Дудоров О. О. Питання кваліфікації шахрайства у працях П. С. Матишевського і сучасній судовій практиці

Волинець Р. А. Окремі питання відмежування злочинів, передбачених статтями 199 і 224 КК України,  від злочинів, передбачених статтями 190 та 192 КК України

Крайник Г. С., Дунаєва Т. Є. Формування переліку корупційних злочинів як складова удосконалення кримінальної відповідальності за їх вчинення

Фесенко Є. В. Проблеми структури об’єкта як елемента складу злочину

Шапченко С. Д. Потенційна індивідуальна кримінальна відповідальність в  правовій системі України: основні характеристики