Зміст

Юридична Україна № 12/2022

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ковальський В. С. Критичне праворозуміння: моральні та ідейні засади

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гордієнко С. Г. Стратегічні напрями забезпечення та удосконалення  інформаційної політики, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Ковальська О. В. Соціальні основи відповідальності за колабораційну діяльність

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Пацурківський П. П. Добросовісність в англійському праві: доктрина та судові прецеденти

 

РЕЦЕНЗІЯ

Богатирьов І. Г. Оціночні новели у кримінологічній науці (рецензія на монографію В. І. Тимошенко, В. І. Шакуна «Теоретичні основи кримінології»)

 

БІБЛІОГРАФІЯ

Публікації журналу «Юридична Україна» у 2022 році