PDF

УДК 347.158

DOI 10.37749/2308-9636-2021-3(219)-2

В. А. Галушко,

аспірантка кафедри цивільного права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕМБРІОНА

Значний обсяг наукової літератури, пов’язаної з правовим статусом ембріона, не вирішив проблему відсутності єдиного погляду щодо поставленого питання. Аналіз національної та іноземної правової доктрини, законодавства та судової практики вказує на наявність трьох основних підходів щодо визначення правової природи ембріонів: як суб’єкта права, як об’єкта права та як спеціальної правової категорії. Стаття досліджує наявність у ненародженої дитини ознак суб’єкта і об’єкта права та оцінює доцільність віднесення ембріона до спеціальної правової категорії.

Задля досягнення поставленого завдання та в результаті аналізу міжнародних нормативно-правових актів у роботі досліджена кореляція між ембріоном та правосуб’єктністю як ключовою підставою віднесення осіб до суб’єктів права. У свою чергу, дослідження ознак об’єкта права дало змогу виокремити ту властивість об’єкта, яка притаманна ембріону.

Ключові слова: правовий статус ембріона, правоздатність ембріона, суб’єкт права, права ембріона, об’єкт права, право власності на ембріон.

 

Список використаної літератури

  1. Цивільний кодекс України: Закон України. Відомості Верховної Ради України, 2003. №№ 40—44. Ст. 356.
  2. Ілейко В. Р. Теоретичний аналіз понять «дієздатність», «недієздатність», «обмежена дієздатність» в Цивільному кодексі України у редакції від 16.01.2003 р. / Ілейко В. Р. Первомайський В. Б. // Архів психіатрії. 2007. Т. 13, № 1—2. С. 38—42.
  3. nl [Elektronische bron]: Burgerlijk Wetboek Boek 1. 2021. Hier beschikbaar: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2021-01-01.
  4. California Legislative Information [Electronic resource]: California Civil Code. Ch. 160. Sec. 12. URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=CIV&sectionNum=43.1.&highlight=true&keyword=not%20yet%20born.
  5. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених: Наказ Міністерства Охорони Здоров’я // Міністерство Охорони Здоров’я України. 2006. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z042706/ed20060423/find?text=%CF%EB%B3%E4.
  6. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: Декларація прав дитини: Декларація Генеральної Асамблеї ООН. 1959. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384.
  7. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: Наказ Міністерства охорони здоров’я України // Міністерство Охорони Здоров’я України. 2013. № 787. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13.