УДК 342.7

DOI 10.37749/2308-9639-2023-12(252)-3

М. І. Бортун, доцент кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидат юридичних наук

ORCID: 0000-0001-7625-8604

ОСОБЛИВОСТІ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

У статті представлено проблеми забезпечення прав і свобод громадян в Україні. Визначено, що на сучасному етапі розвитку суспільства слід докорінно змінити підхід у визначенні способів забезпечення прав і свобод громадян відповідно до основного принципу верховенства права в діяльності усіх гілок влади.

Слід зазначити, що реформування державних органів в Україні повинно здійснюватися  відповідно до запровадження нових форм захисту прав і свобод громадян.

Разом з тим  невід’ємною частиною у цьому процесі залишається створення  умов для реального і спрощеного доступу до правосуддя, як гаранта недопущення свавілля у стосунках між органами публічної влади і особою  

Ключові слова: права та свободи громадян. органи публічної влади, національні механізми забезпечення прав і свобод.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 86. Частина І (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2009. 223 с.
  2. Размєтаєва Ю. С. Доктрина та практика захисту прав людини: навчальний посібник/Ю. С. Размєтаєва. Київ: ФОП Голембовська О. О., 2018. 364 с.
  3. Размєтаєва Ю. С. Доктрина та практика захисту прав людини: навчальний посібник/Ю. С. Размєтаєва. – Київ: ФОП Голембовська О. О., 2018. 364 с.
  4. Бисага Ю. М., Палінчак М. М., Бєлов Д. М., Данканич М. М. Основні права людини. Ужгород, 2003. 66 с.
  5. М. І. Козюбра. Верховенство права, права людини і місцеве самоврядування: проблеми взаємозв’язків/М. І. Козюбра//Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2017. т. 200. с. 67—71.
  6. Козюбра М. І. Верховенство права в Україні: [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://npu.edu.ua/media/kunena/attachments/legacy/files/03.pdf.
  7. О. Мазур, Г. Бортун. Верховенство права в міжнародних відносинах// Юридична Україна. 2023. № 5 с. 36–43.
  8. Шуміло І. А. Міжнародна система захисту прав людини: навчальний посібник/І. А. Шуміло. Київ: ФОП Голембовська О. О. 168 с.
  9. Ян Коваленко. ЄС на захисті прав людини: [Електронний     ресурс]. Режим доступу: https://yur-       gazeta.com/publications/practice/inshe/es-na-zahisti-prav-lyudini.html.