PDF

УДК 325.1:341.43       

DOI 10.37749/2308-9636-2020-9(213)-6

А. М. Долінська,

аспірант кафедри цивільного права та процесу

Хмельницького університету управління

та права імені Леоніда Юзькова

https://orcid.org/0000-0002-6299-8078

 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧА ЯК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття присвячена питанням особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття інтернет-користувача як фізичної особи. Виділено особливості здійснення інтернет-користувачем окремих особистих немайнових прав, обумовлених природою інтернет-відносин.

Специфіка правового статусу інтернет-користувача у контексті її особистих немайнових прав при вчиненні певних дій у мережі Інтернет полягає: у моменті виникнення правового статусу інтернет-користувача як носія особистих немайнових прав; у забезпеченні принципу рівності всіх інтернет-користувачів; у дотриманні особливих вимог щодо індивідуалізації інтернет-користувача.

Визначено, що інтернет-користувач діє в інтернет-середовищі через сформований ним комплекс індивідуалізуючих ознак, до яких відносимо: аватарку, нікнейм, онлайн стиль (імідж), текстову інформацію (допис), яка супроводжується фотозображеннями, відеозображеннями, інформацію, яка визначає перелік смаків інтернет-користувача, коментарі інтернет-користувача, розміщені під дописами інших користувачів, цифровий підпис на просторах мережі Інтернет.

Ключові слова: інтернет-користувач, особисті немайнові права, право на сім’ю, право на ім’я, право на повагу до гідності та честі, право на недоторканність ділової репутації, право на свободу, право на індивідуальність, право на особисті папери, право на таємницю кореспонденції, право на недоторканність житла, право на свободу пересування, право на свободу об’єднання.

 

Список використаної літератури

 1. Цивільний кодекс України: Закон України № 435-IV від 16.01.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 28.07.2020).
 2. Сімейний кодекс України: Закон України № 2947-III від 10.01.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення: 28.07.2020).
 3. Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/word/nickname (дата звернення: 03.07. 2020).
 4. Словарь компьютерных терминов. URL: https://cutt.ly/1ffYuf0 (дата звернення: 03.07. 2020).
 5. Тлумачний словник української мови. URL: https://cutt.ly/pfgYwiC (дата звернення: 20.07.2020).
 6. Український тлумачний словник. URL: https://ukrainian_explanatory.academic.ru/2918/%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80 (дата звернення: 20.07.2020).
 7. Амбассадор. URL: https://cutt.ly/MfgYuY2 (дата звернення: 20.07.2020).
 8. Словотвір. URL: https://slovotvir.org.ua/words/influenser (дата звернення: 22.07.2020).
 9. Словотвір URL: https://slovotvir.org.ua/words/kheiter (дата звернення: 22.07.2020).
 10. Хто такі хейтери. Значення слова «хейтер». 7 квітня 2017 р. URL: https://cutt.ly/2fgYpRB (дата звернення: 22.07.2020).
 11. Хейтеры. URL: https://cutt.ly/RfgYs6K (дата звернення: 23.07.2020).
 12. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук: 12.00.03. Київ, 2007. 26 с.
 13. Профіль в Instagram Alina Frendiy @alina_frendiy. URL. https://www.instagram.com/alina_frendiy/?hl=ru (дата звернення: 31.07. 2020).
 14. Профіль в Instagram Ira Putivlenko @putivlenko_. URL. https://www.instagram.com/putivlenko_/?hl=ru (дата звернення: 31.07. 2020).
 15. Профіль в Instagram Олени Мандзюк @elena_mandziuk. URL: https://www.instagram.com/elena_mandziuk/?hl=ru (дата звернення: 31.07. 2020).
 16. Профіль в Instagram Міли Бараєвої @mila_baraeva. URL: https://www.instagram.com/mila_baraeva/?hl=ru (дата звернення: 31.07. 2020).
 17. Профіль в Instagram Наталі Литвин @natalilytvyn. URL: https://www.instagram.com/natalilytvyn/?hl=ru (дата звернення: 07. 2020).
 18. Умови використання мережі Instagram. URL: https://cutt.ly/tfgYz3t (дата звернення: 01.08. 2020).
 19. Політика використання даних мережі Instagram. URL: https://cutt.ly/DfgYby2 (дата звернення: 01.08. 2020).
 20. «Розумний будинок». Як сучасні технології створюють комфорт та допомагають зекономити. 1 березня 2017 р. URL: https://cutt.ly/rfgYEwp (дата звернення: 08.07.2020).
 21. Розумний будинок Xiaomi. URL: https://www.xiaomi.ua/mi-smart-home/ (дата звернення: 8.07.2020).
 22. Розумний будинок Greenhub. URL: https://greenhub.com.ua/smarthome (дата звернення: 8.07.2020).
 23. Brenda Goh, Yilei Sun. Tesla ‘very close’ to level 5 autonomous driving technology. July 9, 2020. URL: https://cutt.ly/SfgYKSs (дата звернення: 13.07. 2020).
 24. Олефиренко М. Маск пообіцяв повністю автономне авто Tesla під кінець року, авто водія не потребує. URL: https://cutt.ly/ufgYZuI (дата звернення: 2. 08. 2020).
 25. Juho Hamari, Max Sjöblom. What is eSports and why do people watch it? April 3, 2017. URL: https://cutt.ly/wfgYCwz (дата звернення: 3.08. 2020).