Зміст

Юридична Україна № 9/2020

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Гордієнко С. Г. Складові безпеки української державності за сферами її буття

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Корнєєв Ю. В., Стоколос В. В. Загальні риси антикорупційної політики в Україні

Пристінська К. О. Основні етапи розвитку інституту адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Сіроткіна М. В. Звільнення від кримінальної відповідальності як альтернатива кримінальному переслідуванню

 

ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ

Базов В. П. Питання формування податкового кредиту за операціями з контрагентом, що має ознаки фіктивності

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Долінська А. М. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття інтернет-користувача як фізичної особи

 

НОТАРІАТ

Нелін О. І. Місце інституту нотаріату у правовій доктрині спадкового права України: теоретичний аспект

 

ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Трунова Г. А. Окремі проблеми реформування системи пенсійного забезпечення в Україні

 

АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Юркевич М. В. Правова охорона лісів у Київській Русі

 

ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», присвяченої пам’яті професора Павла Заворотька

Пилипчук О. П., Костюченко О. Ю. Процедура визнання доказів недопустимими під час судового розгляду у кримінальному провадженні потребує належного законодавчого врегулювання

Ребезюк В. М., Омельченко О. Є. Шляхи вдосконалення законодавчого поля України у сфері забезпечення та дотримання охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримі- нального провадження

Костюченко О. Ю. Щодо розширення процесуальних гарантій захисника у кримінальному провадженні

Петрів О. О., Терех О. А. Актуальні проблеми реформи процесуального законодавства електронні докази в цивільному процесі

Решетняк К. Ю., Шумило М. Є. Підстави відмови в екстрадиції особи

Кампо С. В., Устименко В. А. До питання актів Конституційного Суду України як джерел господарського права та процесу

Ткачук В. О. Новели у законодавчому регулюванні інституту доказування в цивільних справах

Діхтієвський В. П. Проблеми вдосконалення якості адміністративно-процесуального законодавства: досвід та практика Європейського Суду з прав людини