PDF

УДК 343.72

DOI 10.37749/2308-9636-2020-1(205)-3

А. С. Осадько,

кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник

з вивчення проблем захисту національних інтересів

в економічній сфері та протидії корупції

Міжвідомчого науково-дослідного центру

з проблем боротьби з організованою

злочинністю при РНБО України

 

Ю. С. Довгаль,

науковий співробітник відділу

з вивчення проблем забезпечення інформаційної

та кібернетичної безпеки, захисту

вітчизняного інформаційного простору

Міжвідомчого науково-дослідного центру

з проблем боротьби з організованою

злочинністю при РНБО України.

 

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ ІНТЕРНЕТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ПРОТИПРАВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

У статті досліджуються: кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних із використанням соціальних мереж. За основу взятий основний мотив, що спонукає особистість проводити в Інтернеті значну кількість часу, розглядаються фізична і психологічна залежності, що розвиваються внаслідок звикання до тих чи iнших зовнішніх факторів. Проаналізована специфіка видів злочинів у соціальних мережах, також проведено аналіз низки актуальних на сьогодні питань, пов’язаних зі створенням державного механізму протидії деструктивному використанню соціальних мереж злочинними елементами. У практичному аспекті розглянуто потенційні можливості використання такого виду інформаційних мереж для виявлення та розкриття злочинів. Стаття присвячена дослідженню проблем використання соціальних Інтернет-мереж для запобігання злочинності шляхом здійснення моніторингу кримінологічно значимої інформації та її аналізу. Також зроблено висновок щодо можливості використання соціальних Інтернет мереж для підвищення рівня правової культури суспільства. Розглянута загрозлива тенденція поширення злочинності в Інтернет-мережах є актуальною проблемою, що обумовлює необхідність прискореного реагування на зростання інформаційних технологій у злочинному світі, з розвитком соціальних мереж з’являється потреба формування відповідної правової бази, яка б регламентувала саме такі форми інформаційних обмінів, якої в нашій країні ще не існує. Через зростаючу популярність соціальних мереж у суспільстві потрібна організація присутності державних органів, наукових установ, громадських організацій у цій сфері спілкування. Ця присутність повинна збалансувати фактично неконтрольовані інформаційні злочинні процеси в соціальних мережах, а також наявні там інформаційні масиви якісною, достовірною, суспільно значимою інформацією. Розвиток сфери соціальних мереж обумовлює зростаючу необхідність створення державних інформаційних структур для виробництва інформації, що сприяла б формуванню достовірних уявлень усіх користувачів соціальних комунікацій, у тому числі й мережевих, про актуальні проблеми розвитку суспільства та справжній стан злочинності в нашій країні.

Ключові слова: мережа Інтернет, соціальні Інтернет-мережі, злочинність, запобігання, кримінологічна інформація, соціальна мережа, кіберзлочинність, інформаційний простір, мережеві комунікації.

Список використаної літератури

  1. Бугера О. Використання соціальних Інтернет-мереж для запобігання злочинності. URL http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/47.pdf.
  2. Гаркуша Ю. О. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з використанням соціальних мереж. URL: http://www.pap.in.ua/6_2015/78.pdf.
  3. Європол заявляє про блокування 26 тисяч одиниць контенту, пов’язаного з «ІД». URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1837788-yevropol-zayavlyaye-pro-blokuvannya-26-tisyach-odinits-kontentu-povyazanogo-z-id.
  4. Найденова Л. О. Кибер-буллинг: опасное виртуальное «быкование» / Л. О. Найденова II «ПСИ-ФАКТОР». URL: http://psyfactor.org/lib/cyber-bullying.htm.
  5. Гавловський В.Д. Щодо використання соціальних мереж для виявлення, розкриття та попередження злочинів. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2012_2_33.
  6. Електронний ресурс. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817663-radi-proponuut-pririvnati-socmerezi-i-strimingovi-servisi-do-zmi.html.