PDF

УДК 343.1

DOI 10.37749/2308-9636-2021-9(225)-1

М. І. Бортун,

доцент кафедри кримінального права та процесу

Київського університету права,

кандидат юридичних наук

 

 

ПОНЯТТЯ «РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНУ» В КОНТЕКСТІ ПОЛОЖЕНЬ КПК УКРАЇНИ

У статті розглянуто поняття «розкриття злочину» відповідно до наукових досліджень та положень КПК України 1960 та 2012 рр. Проведено наукове обґрунтування доцільності використання терміна «розкриття злочину» в загальному контексті виконання завдань кримінального провадження.

Запропоновані нові форми визначення встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення на стадії досудового розслідування.

Ключові слова: розшук, розкриття, досудове слідство, розслідування.

Список використаної літератури

  1. Лукашевич Г., Саінчин О. Розкриття злочинів за «гарячими слідами». URL: http://www.apdp.in.ua/v24/56.pdf.
  2. Кравчук А. Співвідношення понять «розкриття» і «розслідування» терористичних актів з позиції криміналістичної науки. URL: irbis nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO.
  3. Топчий В. Взаємодія та координація в діяльності органів внутрішніх справ з виявлення та розкриття злочину. URL: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6152/1/.