PDF

УДК 347.19

DOI 10.37749/2308-9636-2021-6(222)-2

Ю. Амірова,

адвокат

 

РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАСНУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА ЗА КОРДОНОМ

У статті досліджується динаміка розвитку законодавства України, яке регулює правовідносини зі створення (придбання) юридичних осіб з державною участю за межами України. З метою визначення кваліфікуючих ознак таких компаній та їх місця в системі юридичних осіб враховано підходи, які використовуються Організацією економічного співробітництва та розвитку, відповідно до яких підприємствами з державною участю є корпоративні особи, визнані законом і в яких держава здійснює суттєвий контроль завдяки володінню усіма, більшістю або істотною меншістю акцій (паїв) в підприємстві. Відзначено, що на даний час в Україні відсутнє спеціальне правове регулювання щодо створення за кордоном підприємств з державною участю, а загальні норми у сфері управління державною власністю не враховують специфіку правового статусу таких іноземних осіб, не забезпечують належний облік їх майна, результатів діяльності та ефективний контроль за станом корпоративного управління.

Ключові слова: юридичні особи з державною участю, транснаціональні державні компанії, суб’єкти господарювання державного сектору економіки, державні підприємства, засновницькі повноваження, створення компаній з державною участю за кордоном, Керівні принципи корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності ОЕСD.

 

Список використаної літератури

  1. Grzegorz Kwiatkowski and Pawel Augustynowicz «State-Owned Enterprises In The Global Economy–Analysis Based On Fortune Global 500 List» (2015) Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society. URL: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-353.pdf.
  2. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для міжнародної кооперації суб’єктів літакобудування та розвитку вітчизняного літакобудування» від 14.06.2016 № 4809. URL: https://ips.ligazakon.net/document/gh3pl00a?an=3 (доступ 28.05.2021).
  3. OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/2015_9789264312906-uk#page5.
  4. «State-Owned Enterprise Engagement and Reform»: Thematic Evaluation by Asian Development Bank, October 2018. URL: https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/349826/files/in407-18.pdf.
  5. Aldo Musacchio and Sergio G. Lazzarini «State-Owned Enterprises as Multinationals: Theory and Research Directions» (Рp. 255–276). In A. Cuervo-Cazurra (Ed.) «State-Owned Multinationals», Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
  6. Лунц Л. А. Курс международного частного права: В 3 т. М.: Спарк, 2002. 1007 с.
  7. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/FIMACO.
  8. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
  9. URL: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/20917738341A2FAFC2257A320039DA7C?OpenDocument&Expand=42&.
  10. Ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 1 серпня 2018 р. у справі № 760/19115/18. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/75762792?q=%22Zealand%20Holdings%22.