Зміст

Юридична Україна № 7/2023

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Махновський Д. С. Питання адаптації законодавства Європейського Союзу до законодавства України щодо використання даних наукових досліджень

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Пожоджук Р. В. Доцільність виокремлення вразливих споживачів у контексті диференціації фізичних осіб – споживачів

Цюра В. В. Істотні умови та особливості укладення інвестиційних договорів: цивілістичний погляд

Солоха О. В. Особливості застосування примусових заходів під час примусового виконання ухвал у цивільних справах

Щербак С. В. Преюдиція судових актів, ухвалених у кримінальному провадженні та у справі про адміністративне правопорушення як підстава звільнення від доведення  у цивільному судочинстві

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Триньова Я. О. Про екстремізм та необхідність встановлення кримінальної відповідальності за нього

 

РЕЦЕНЗІЯ

Ковальський В. С. Рецензія на монографію Вербенського М. Г., Кулика О. Г., Наумової І. В. та ін. «Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни: основні тенденції. 2022 рік»

Драпушко Р. Г., Горінов П. В. Рецензія на книгу академіка Віктора Андрущенка «У пошуках свободи. Історіософія української культури від найдавніших часів до наших днів»