Зміст

Юридична Україна № 4/2021

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Шульженко Ф. П., Риндюк В. І. Упорядкування національного законодавства як одне з пріоритетних завдань правової політики України

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кожура Л. О. Історичний аспект становлення та розвитку публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Кучинська О. П., Щиголь О. В. Кримінально-правова кваліфікація діяння за статтею 190 КК України (шахрайство) в разі відсутності власника майна (потерпілого) та завдання йому шкоди: теоретичні аспекти й виклики правозастосування

 

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА

Клочков В. Г. Проблеми організації і процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Прилипко Д. С. Проблеми правового регулювання авторських прав на службові твори в ІТ-сфері за законодавством України

 

ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Пікуля Т. О. Юридична клінічна освіта як соціально-орієнтована навчальна діяльність у галузі права

 

КОНКУРС СТУДЕНТІВ НА КРАЩУ РОБОТУ

Білостоцька С. В., Сагайдак Ю. В. Блокчейн-технології в публічному управлінні як умова забезпечення прозорості влади

Дем’янчук С. Р., Сагайдак Ю. В. Цифрові технології у сфері адміністративних послуг: організаційно-правовий аспект

Левицький М., Рощина І. О. Кримінальна відповідальність за статус «вора в законі»: національний та міжнародний досвід