PDF

УДК 341.171:341.24

DOI 10.37749/2308-9636-2020-6(210)-9

О. В. Базов,

докторант кафедри міжнародного права

Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук

 

                                                        

НОРМИ JUS COGENS ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ERGA OMNES У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

Стаття присвячена аналізу застосування норм jus cogens та міжнародних зобов’язань erga omnes у сфері міжнародного кримінального правосуддя. Досліджено основні ідеї, які були покладені в основу концепції норм jus cogens та концепції зобов’язань erga omnes. Проаналізовано сучасні доктрини jus cogens та erga omnes.

Ключові слова: норми jus cogens, зобов’язання erga omnes, міжнародні злочини, міжнародний  кримінальний  суд.

 

Список використаної літератури

 1. Статут ООН. URL: http://zakon. rada. gov. ua/ laws/show/995_010.
 2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. URL: http://zakon. rada. gov. ua/ laws/show/995_118.
 3. Римський статут міжнародного кримінального суду. Сайт Верховної Ради України. URL: // http:// zakon2.rada.gov.ua / laws / show / 995_588.
 4. Prosecutor v. Anto Forundzija. Judgement of 10 December 1998. Case № IT-95-17 / 1. Trial Chamber II // ICTY. URL: http://www.icty.org/ x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.рdf.
 5. Case concerning The Barselona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain). Judgment of 5 February 1970. // ICJ Reports. URL: http:// www.icj-cij.org/docet/files/50/5387.рdf.P.32.
 6. 6. East Timor Case (Portugal v. Australia) 1995, ICJ Rep
 7. Нестерович В. Ф. Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України / Наукові записки НаУКМА. Т. 200. Юридичні науки. Київ, 2017. С. 85—92.
 8. YILC. 1985. Vol. I.
 9. Crawford J. Third report on State responsibility/J. Crawford // International Law Commission. Fitly-second session / Geneva 2000. URL: http://untreaty.un. org/ilc/documentation/еnglish/a_cn4_507.рdf. P. 46.
 10. Iwasawa Y. The Diveristy of International Obligations/ Y. Iwasawa // Audiovisual Library of International Law.–New-York. 2010. URL: http://untreaty.un. org/cod/avl/ ls/ Iwasawa _S. html.
 11. Гердеген М. Міжнародне право. Підручник / за наук. ред. І. А. Грицяка; пер. з нім. Р. Корнути. 9-е вид. Київ: К.І.С., 2011. С. 172.
 12. Ушаков Н. А. Проблемы теории международного права. М.: Наука, 1988. 191 с.
 13. Резолюції Ради Безпеки ООН: резолюція 771 (1992), пункти 1—3 щодо Боснії і Герцеговини; резолюція 794 (1992), пункт 4 і резолюція 814 В (1993), пункт 13 щодо Сомалі.
 14. 14 International Tribunal for former Yugoslavia The Prosecutor v. Dusco Tadic Judgement 15 July 1999 // ICTY. URL: http://www.icty.org/ x/file/legal%20Library/jud_/supplement/supp6-e/tadic.htm.
 15. Эдуардо Греппи. Личная уголовная ответственность в международном праве: эволюция понятия // Международный журнал Красного Креста. 1999: Сборник статей / пер. с англ. и фр. М.: МККК, 2001. С. 204.