Зміст

Юридична Україна № 7

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Нелін О. І. Права людини і громадянина як детермінанта національного державотворення

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Стрижевська А.  А. Підстави, умови та особливості звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченого частиною п’ятою статті 354 КК України

Циганов С. М., Троценко А. М. Процесуальні риси взаємодії судового експерта та слідчого на місці події, пов’язаної із застосуванням вогнепальної зброї

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Васильєва В. А., Зеліско А. В. Корпорації в праві України

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Король В. І. Гармонізація законодавств держав – членів ЄС щодо контрольованих іноземних компаній у сфері протидії уникненню оподаткування

Базов О. В. Спеціальний трибунал по Лівану: правові та інституційні засади діяльності

 

АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Юркевич М. В. Методологія дослідження юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства

 

ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», присвяченої пам’яті професора Павла Заворотька

Iванов О. О., Гарагонич О. В. Спрощене позовне провадження в господарському судочинстві: проблеми пошуку і визначення критеріїв відповідності специфіки спору порядку його розгляду і вирішення

Бєлінгіо В. О., Діхтієвський П. В. Право на відшкодування збитків у контексті Закону України «Про звернення громадян»: огляд судової практики

Волевський Л. В. Особливості змісту окремих принципів господарського судочинства у рекодифікованому ГПК України

Максименко Н. В., Гринюк В. О. Види підозри у кримінальному процесі України

Пряженкова Н. О. До питання про віднесення справ про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку до справ окремого провадження

Семяніста С. Л., Смокович М. І. Захист права на доступ до публічної інформації у порядку адміністративного судочинства

Худенко М. В. Рєзнікова В. В. Проблеми визначення суб’єктної юрисдикції господарських судів щодо розгляду справ з особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність

 

РЕЦЕНЗІЯ

Ковальський В. С. Право і прогрес: запити громадянського суспільства