DOI

Зміст

Юридична Україна № 08/2020

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Нелін О. І. Становлення та розвиток правової доктрини відумерлості (виморочності) спадкового майна в Україні
Гордієнко С. Г. Трансформація поняття «державна безпека»

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Смокович М. І. До питання про механізм відновлення адміністративним судом порушених прав людини за конституційною скаргою
Голосніченко Д. І., Рибак О. Д. Організаційно-правовий статус територіальних громад в Україні

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Сіроткіна М. В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності та його співвідношення із засадою презумпції невинуватості

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Опанащук Ю. Ю. Сучасні детермінанти нотаріальної діяльності: цивілістичний аспект

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА
Клочков В. Г. Форми взаємодії Генеральної прокуратури із засобами масової інформації

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Базов О. В. Міжнародно-правові засади відповідальності за міжнародні злочини проти культурної спадщини в умовах збройних конфліктів

НЕКРОЛОГ

Пам’яті Дмитра Микитовича Притики

ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування»,
присвяченої пам’яті професора Павла Заворотька

Гусєв О. Ю. Окремі аспекти впливу електронних доказів на процес формування предмета доказування

Денисенко Г. В. Реалізація імунітету свідка під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб для зʼясування причин розбіжностей у їхніх показаннях