Зміст

Юридична Україна № 10/2020

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Гордієнко С. Г. Повноваження державних органів у забезпеченні безпеки держави та напрями їх удосконалення

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Салагор І. М. Біологічні патогенні агенти як предмет злочину, передбаченого ст. 326 КК України

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Махновський Д. С. Напрями законодавчого регулювання розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання НДДКР, що фінансуються з державного бюджету,  в нових незалежних державах

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Патлачук В. Н. Компаративний аналіз кількісних показників польських конституцій

Базов О. В. Універсальна юрисдикція в діяльності Міжнародних кримінальних судів

 

ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», присвяченої пам’яті професора Павла Заворотька

Ткачук А. О., Захарова О. С. Зловживання процесуальними правами, вчинене шляхом приховування відомостей про учасника справи

Полешко А. В., Рєзнікова В. В. Щодо проблемних аспектів відшкодування
судових витрат у господарському процесі

Середа О. В., Задирака Н. Ю. Триступеневий тест у практиці європейського суду з прав людини у справах щодо майна, що належить державі

Єрменчук Х. М., Рєзнікова В. В. Проблема досудового врегулювання господарських спорів в Україні та досвід зарубіжних країн

Герасименко Є. С. Розумність строків провадження в адміністративних судових справах в контексті стандартів ЄСПЛ

 

Грабовська О. О. Новації  національного цивільного процесуального законодавства України у регулюванні становища суду в сфері доказування

 

Дерев’янко М. І. Дотримання гарантії незалежності діяльності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб

 

Коротун О. М. Набуття права власності на земельні ділянки за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування

 

Притика  Ю. Д. Інститут колективного позову в цивільному процесі ЄС

 

Стефанчук М. М. Підстави касаційного оскарження судових рішень: законодавчі перспективи

 

Худенко О. О. До питання про вичерпність видів заяв по суті справи

 

Касторська Л. К. Адміністративно-правові аспекти діяльності вищої кваліфікаційної комісії суддів з приводу проведення конкурсу та атестації суддів: теорія та практика