Зміст

Юридична Україна № 11/2020

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Ольшанченко В. І. Держава Україна як суб’єкт цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану підприємцям у ході проведення АТО/ООС (аналіз чинного законодавства та практики)

Ільків О. В. Право володіння як юридична категорія

 

ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ

Аралова Н. І. Особливості регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів у наукових установах

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Голосніченко Д. І., Ярош І. С., Ісоян А. Е. Поняття «система надання адміністративних послуг» та її сутність

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Базов В. П. Питання теорії міжнародного гуманітарного права в контексті інтеграції та глобалізації

 

ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», присвяченої пам’яті професора Павла Заворотька

Захарова О. С. Процесуальні гарантії реалізації права на повноважний суд

Ткачук В. О. Новели у законодавчому регулюванні інституту доказування в цивільних справах

Биченкова А. В., Задирака Н. Ю. Актуальні питання виконання судових рішень, ухвалених не на користь суб’єкта владних повноважень

Шибіко В. П. Визнання винуватості і відмова від судового
розгляду у кримінальному провадженні України

Хотинська-Нор О. З. Статус судді у відставці: поняття та зміст

Пацурія Н. Б. Огляд правових позицій верховного суду у спорах, пов’язаних зі страховими правовідносинами

Громова М. Є., Кубов Н. А. Вплив соціальних мереж на суїцидальну поведінку молоді як кримінологічна проблема ХХІ століття

Фещенко В. Є., Громова М. Є. Забезпечення права на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом під час досудового розслідування як основоположна гарантія

Басалаєва А. В., Смокович М. І. Гарантії судового захисту виборчих прав громадян України