ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Савінова Н. А., Стратегія правової політики морської безпеки за морською доктриною України

ПРАВА ЛЮДИНИ

Терлецький  Р. В., Гарантування права на свободу віросповідання при запровадженні інституту державної церкви в Україні. Історичні передумови та сучасний аспект

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Берестова І. Е. Провадження за виключними обставинами: проблеми правової визначеності у розумінні поняття «рішення, яким розгляд справи закінчується»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Варинський В. О., Правосуб’єктність штучного інтелекту: міф чи реальність

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Величко М. В., Біологічна безпека та біологічний захист у Федеративній республіці Бразилія: міжнародний досвід

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО

Shulhin A. А. Legal aspects of using electronic money