ЗМІСТ

ПРАВА ЛЮДИНИ

Гришко О. М. Людина й держава в умовах цифрової трансформації

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Франкова А. В. Поняття та місце суб’єкта господарювання у господарських відносинах

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Стефанчук М. О. Спадковий договір за законодавством України та зарубіжних країн

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Татік Ю. М. Вплив розгалуженості санаційних заходів на підвищення ступеня ефективності процедури санації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Панасенко Р. О. Переваги та особливості практичного використання електронних правочинів у господарській діяльності

ТОЧКА ЗОРУ

Сагайдак Ю. В. Історико-правові передумови російсько-української війни у ХХІ столітті