Зміст

Юридична Україна № 1/2021

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І  ПРАВА

Ковальський В. С. Конституційна криза та «антикорупційний дефолт» як наслідок порушення функцій права. Наукове повідомлення

Нелін О. І. Правнича парадигма інститутів нотаріальних дій в Україні: теоретичний і практичний виміри

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Каменський Д. В. До питання про бланкетний спосіб конструювання кримінально-правових заборон (на прикладі норм розділу VII особливої частини КК України)

Міщенко О. В. Діяльність органів досудового розслідування через ухвалені виправдувальні вироки

 

ТРУДОВЕ ПРАВО

Голосніченко Д. І. До питання визначення предмета та об’єкта правового регулювання в проєкті Трудового кодексу України

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Патлачук В. Н. Правове регулювання релігійних питань у перших Польських Конституціях (XVI—XIX ст.)

Величко М. В. Роль Національної консультативної ради з питань біобезпеки в системі протидії викликам біологічного характеру Франції

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Попович Т. Г. Сучасні юридичні наукові дослідження у сфері цифровізації та їх застосування в правовій науці та правовій освіті