Зміст

Юридична Україна № 3/2021

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Орел Л. В. Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної науки та практики щодо судової реформи

Ільків О. В. Цивільно-правові наслідки спорудження будівельного об’єкта на земельній ділянці, наданій під забудову (суперфіцій)

Галушко В. А. Особливості регламентації правового статусу ембріона

 

МЕДИЧНЕ ПРАВО

Толстенко Ю. О., Приблуда П. М., Власенко М. В. Проблеми евтаназії: практика Європейського суду з прав людини

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Місько Ю. В. Концепція перехідного правосуддя на тлі порушення статей 2 та 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Базов О. В. Окремі питання юрисдикції та практики Спеціального трибуналу по Лівану

 

ПРИРОДООХОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Кіндюк Б. В., Коцур М. М. Практична реалізація інтервенціоністських доктрин протидії незаконному обігу наркотичних засобів в Україні

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Маркарян М. В. Організація та функціонування закордонних дипломатичних установ України: теоретико-правовий аспект

 

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ