Зміст

Юридична Україна № 2/2021

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Шульженко Ф. П. Принцип «анти-Монтеск’є» в системі поділу державної влади в Україні

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Омельченко Н. Л. Електронний парламентаризм: тенденції розвитку та шляхи запровадження в Україні

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Голосніченко Д. І. Трудові відносини у сфері ІТ

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Величко М. В. Принципи біологічної безпеки та біологічного захисту як засади фундаментальної основи державної системи протидії біологічним загрозам національній безпеці України

 

НОТАРІАТ

Нелін О. І. Проблеми законодавчого регулювання правил вчинення нотаріальних дій: теоретико-прикладний аспект

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Соснін О. В. Ризики і загрози цифрової доби