Зміст

Юридична Україна № 7/2021

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Шульженко Ф. П., Риндюк В. І. Удосконалення якості законодавства України: теорія та праксеологія

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Вінник О. М. Захист прав споживачів у сфері електронних комунікацій

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Соснін О. В., Кононець А. Проблеми формування сучасної інформаційно-комунікаційної сфери держави

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Величко М. В. Стан системи біобезпеки та біозахисту України та пропозиції щодо її вдосконалення

 

НОТАРІАТ

Нелін О. І. Нотаріат як чинник формування правової системи України

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Базов О. В. Міжнародно-правові засади протидії міжнародним злочинам в Афганістані

 

РЕЦЕНЗІЯ

Шульженко Ф. П. Рецензія на монографію В. І. Риндюк «Упорядкування законодавства України: теоретико-методологічний та техніко-юридичний аспекти»