Зміст

Юридична Україна № 6/2021

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Бугайко Ю. О. Суб’єкти лінгвістичної експертизи законопроєктів в Україні та їх правовий статус

Амірова Ю. В. Розвиток законодавства щодо заснування юридичних осіб за участю держави Україна за кордоном

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Павловська Н. В. Ґенезис розвитку адміністративно-деліктних відносин

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Костів М. Т. Особливості правового статусу учасників правовідносин з надання грантової допомоги

Сокалюк (Галушко) В. А. Моральний статус ембріона людини

 

ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Трунова Г. А. Категорія «бідності» в праві соціального забезпечення та проблема її подолання в Україні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Базов О. В. Міжнародно-правові та інституційні засади протидії геноциду в Руанді