ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Донець В.А. Застосування практики Європейського суду з прав людини в спорах щодо проходження публічної служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
 Янчук О.Б. Становлення та розвиток пробації в Україні – сучасний стан і перспективи . . . . . 15
СІМЕЙНЕ ПРАВО
Оніщук О.М. Класифікація батьківських прав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ТРУДОВЕ ПРАВО
Кропивна К.О. Про віднесення справ з примусового стягнення коштів за робоче місце, призначене для інвалідів до господарської юрисдикції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
СУД І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Бортун М.І. Повноваження прокурора під час проведення негласних, слідчих (розшукових) дій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
CУДОУСТРІЙ. ПРОКУРАТУРА. АДВОКАТУРА
Клочков В.Г. Нагляд прокурора за додерженням законів оперативними підрозділами кримінально-виконавчої служби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Соснін О.В. Окремі питання щодо розуміння сенсу понять про інформацію і комунікацію в структурі права і соціально-політичного життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА КОНСТИТУЦІОНАЛІСТИКА
Бочарова Н.В. Конституціоналістика у видавництві Оксфордського університету. . . . . . . . . . 65
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Вільям Еліот Батлер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75