DOI  10.37749/2308-9636-2019-12(204)

Зміст

Юридична Україна № 12

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Спасибо В. В. Ґенеза нормативно-правового регулювання аеропортового обслуговування в Україні

Шутенко О. В. Принцип балансу в цивільних процесуальних правовідносинах

 

ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ

Семчик В. О. Окремі аспекти організаційно-правової проблематики обліку та аудиту об’єктів інтелектуальної власності на Укрзалізниці

 

ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Митрицька Г. Г. Додаткова соціальна відпустка одиноким матерям: практика застосування та удосконалення законодавства  

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА

Шаренко С. Л. Напрями удосконалення нормативної регламентації процесуального статусу слідчого судді

 

ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», присвяченої пам’яті професора Павла Заворотька

Шумило М. Є. Процесуальний детермінізм vs детермінізм матеріальний: до якого правого берегу пристати?

Радишевська О. Р. Концепція належного врядування: практика ЄСПЛ та Верховного Суду 

Ткачук О. С. Велика палата Верховного Суду. Її роль у забезпеченні сталості та єдності судової практики

Уркевич В. Ю. Новели процесуального законодавства щодо визначення юрисдикційності спорів великою палатою верховного суду

Рєзнікова В. В., Щербина В. С. Шляхи удосконалення механізмів забезпечення єдності судової практики в сучасних реаліях

РЕЦЕНЗІЯ 

Презентація книги В. С. Буняка «Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право»

Презентація книги Н. Ю. Карпової «Кваліфікація злочинів проти правосуддя. Курс лекцій»

БІБЛІОГРАФІЯ

Публікації журналу «Юридична Україна» у 2019 році