Зміст

Юридична Україна № 5/2021

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ієрусалімова І. О. Реалізація політико-правової доктрини поділу влад (separation of powers) у конституції США: історико-правовий досвід

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Бугайко Ю. О. Проблеми правового регулювання і практики реалізації механізмів лінгвістичної експертизи законопроєктів в Україні

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Власенко В. В. Теоретико-правові аспекти функціонування фінансової системи України

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Цюра В. В. Особливості співвідношення понять «користування» та «тримання» в цивільному праві

Костів М. Т. Особливості проведення конкурсу з надання грантової допомоги

 

ПРИВАТНЕ ПРАВО

Шаркова І. М. Виникнення концепції добросовісного тлумачення (interpretatio ex bona fide) в римському приватному праві

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Базов О. В. Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів